Drömmen om en äppelodling

Hösten 2014

planterade vi våra första äppelträd på åkern intill musteriet. Vi drömmer om en egen liten äppelodling, för att om möjligt vara självförsörjande vad gäller äpplen till vår egen must. Sen tidigare hade vi egentligen bara två gamla träd, som tillsammans producerar ca 200-250 kg äpplen ett bra år – rätt imponerande! Men vi har också en del åkermark runt gården, och hösten 2014 köpte vi de första tio träden från Blomqvists plantskola i Lepplax.

I september 2015

utökades vår äppelodling med 19 nya träd. Eftersom odlingsmarken inte är den bästa för äppelträd, med mycket lerjord och stående vinterfukt, har vi försökt odla i något upphöjda bäddar för att hjälpa träden övervintra och kunna fylla på med jordförbättrande material. Våra äppelsorter är en salig blandning, men en hel del vinterhärdiga träd med ryskt ursprung har det blivit.

Vintern 2015-2016

var svår och ledde tråkigt nog till att många av våra nyplanterade träd dog. Kenneth Frostdahl hjälper oss att gräva ett nytt dike i ett försök att leda bort en del av vattnet som gärna vill bli stående på åkern. Vi sätter ner nya träd och odlingen består nu av 45 träd. Runt träden sår vi in vitklöver, både för att försöka hålla ogräset i schack och för att hjälpa pollinerare som humlor och bin att hitta till vår odling.

Hösten 2018

väljer vi ut 200 st nya äppelträd vid Blomqvists plantskola i Lepplax! Nu ska vår äppelodling utökas rejält. Plantorna ska vi övervintra och sätta först till våren, då måste vi också stängsla in hela odlingen för att undvika skador från harar, rådjur och vitsvanshjortar. De gamla gallerburarna räcker inte längre och odlingen måste bli mera lättskött.

Försommaren 2019

är det äntligen dags att sätta ner de 200 äppelträden, som till vår glädje alla överlevt vintern! Hela familjen är förstås med och hjälper till.

Ett staket behöver vi också få upp för att hålla rådjur och harar ute, MW-Trading hjälper oss med att borra hål för staketstolparna.

Under sommaren 2020

växer träden fint. Vi börjar också få en fin skörd från träden på den äldre delen av äppelodlingen. Vi provsmakar de olika sorterna och är rätt överens om att ’Tobias’ och ’Pekka’ ger de finaste och godaste äpplena. ’Veiniöun’ ger å sin sida det vackraste äppelmoset med sitt röda fruktkött! Äppelodlingen får också sällskap av 50-talet buskar blåbärstry. Dessa planterar vi på ett ganska vått område av åkern som inte lämpar sig för äppelträd.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

?> Discount Jerseys Online Shop with high quality. 100% quality guarantee improve your confidence & beautiful.